Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest PSB BUDULEC SP. Z O.O. ul. Pułaskiego 68e, 42-300 Myszków dalej zwana „Administratorem”.
 2. Dane kontaktowe Koordynatora ochrony danych osobowych: biuro@psbbudulec.pl
 3. Informujemy, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, przesyłania informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, prowadzenia marketingu, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
 4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych – art. 6 ust 1 lit. a RODO[1], art. 6 ust 1 lit. b RODO, art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 6 ust 1 lit. f RODO.
 5. Informacja o odbiorcach danych osobowych:

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do:

- kancelarii prawnych,

- firm informatycznych,

- firmy ochroniarskiej.

 1. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 2. Okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane: okres niezbędny do wykonania umowy lub dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, okres niezbędny wynikający z przepisów prawa, natomiast w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą – do odwołania zgody.
 3. Informujemy, iż mają Państwo prawo do:
 1. dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 2. przenoszenia danych,
 3. wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 4. pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Państwa danych ze względu na Państwa szczególną sytuację;
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych gdy Administrator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu administratorowi danych;
 6. uzyskania wyczerpującej informacji dot.:
  1. występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,
  2. celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
  3. stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze;
  4. ewentualnym źródle pozyskania danych;
  5. udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.
 1. Informujemy, iż:
  1. podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.
  2. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 2. Informujemy ponadto, iż mają Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została udzielona zgoda.

 

Polityka prywatności serwisu WWW

Szanujemy Twoje prawo do prywatności. Na tej stronie znajduje się informacja o sposobie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach.

Każda osoba odwiedzająca nasz serwis przyjmuje do wiadomości i akceptuje niżej wymienione zasady ochrony prywatności.

Niniejsza Polityka odnosi się do wszystkich stron internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne, należących i administrowanych przez Administratora – firmę Bartłomiej Baziak F16 z siedzibą w Krakowie przy ul. Felicjanek 16.

Każdy serwis internetowy jest prowadzony dla i w imieniu Partnera tj. PSB BUDULEC SP. Z O.O.

Jakie informacje osobiste są gromadzone i wykorzystywane?

Korzystający z serwisu pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) mogą być wykorzystywane w celach technicznych oraz gromadzone do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

Serwis korzysta z usługi "Google Analytics" - zbierającej anonimowe informacje o odwiedzanych stronach naszego serwisu. Szczegółowe zasady dotyczące polityki prywatności "Google Analytics", w tym informacja jak można zablokować zbieranie danych znajdują się na stronie: http://www.google.com/intl/pl/analytics/privacyoverview.html .

Funkcje reklamowe Google Analytisc obejmują:

Formularz kontaktowy

Skorzystanie z formularza kontaktowego wymaga podania informacji umożliwiających skontaktowanie się z użytkownikiem, co najmniej adres e-mail lub numer telefonu. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane do niezbędnych kontaktów z użytkownikami bezpośrednio przez Partnera. Korzystając z Formularza kontaktowego użytkownik godzi się na otrzymanie przez Partnera korespondencji i jej zachowanie.

Wykorzystanie plików Cookie „Ciasteczka Cookies”

Ten serwis internetowy może wykorzystywać ciasteczka. Identyfikują one przeglądarkę Odwiedzającego serwis oraz usprawniają działanie naszego serwisu.

Ciasteczka te gromadzą informacje na temat sposobu korzystania z serwisu internetowego przez użytkownika – na przykład, które strony odwiedza on najczęściej – a także, czy użytkownikowi wyświetlają się komunikaty o błędach z naszej strony internetowej. Ciasteczka te nie będą zbierać informacji identyfikujących danego użytkownika. Wszystkie informacje zbierane przez ciasteczka są łączone i anonimowe. Służą one jedynie do poprawienia wydajności naszych stron internetowych.

Niniejszy serwis internetowy może stosować także inne nie wymienione technologie, których stosowanie nie jest zabronione przez prawo.

Ciasteczka te pozwalają na zapisywanie ustawień i preferencji użytkownika (np. preferowany język czy region, w którym użytkownik przebywa), aby zapewnić stałą możliwość spersonalizowanego, spójnego korzystania z naszego serwisu internetowego przez użytkownika.

Jak zmienić ustawienia zapisu plików cookies?

Poziom akceptacji plików cookies można ustawić w swojej przeglądarce internetowej – aż do całkowitego ich blokowania. Zwiększa to bezpieczeństwo i ochronę danych, ale może także uniemożliwiać działanie niektórych lub większości funkcji Serwisu.

Wyłączenie odpowiedzialności

Partner i Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści i opinie wyrażane przez użytkowników w komentarzach lub opisach. Są one wyłącznie własnością użytkowników, od których pochodzą. Niniejsza polityka prywatności nie ma zastosowania do przedsiębiorców oraz osób, których dane są ogólnie dostępne na stronach serwisu.

Zmiana Polityki Prywatności

Zakres Serwisu może w przyszłości ulegać zmianie, w celu jak najpełniejszego dostosowania go do potrzeb użytkowników. Oznacza, to że w przyszłości możliwe są zmiany do Polityki Prywatności. Zmieniona Polityka Prywatności będzie za każdym razem zamieszczana w serwisie, w celu umożliwienia zapoznania się z nią użytkownikom.

Kontakt

W razie dodatkowych pytań dotyczących polityki prywatności serwisu WWW prosimy o kontakt na adres biuro@f16.com.pl i pisemnie na adres firmy F16.

Ostatnia data aktualizacji: 25-05-2018.

 

[1] RODO - ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).